Phân tích cuối ngày cho EURUSD 10-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng để giao dịch dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá ngay bây giờ, điều này cho thấy giá cố gắng quay trở lại đường giảm giá được đề xuất trong các báo cáo chính của chúng tôi, lưu ý rằng sự ổn định dưới 1.1840 sẽ tác động lên giá hướng tới 1,1720 làm mục tiêu phủ định đầu tiên.