Cập nhật: EURUSD quay trở lại kênh


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng mạnh lên để phá vỡ mức 1.1840 và di chuyển bên trong kênh tăng giá một lần nữa, điều này đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, trên đường hướng tới 1.2010 như một mục tiêu tích cực tiếp theo, lưu ý rằng đóng cửa Cần có hình nến hàng ngày trên 1.1840 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng, vì việc phá vỡ nó và giao dịch dưới mức đó sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 1.1720.