Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 08-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, để tiếp tục dao động trong phạm vi chặt chẽ như trên biểu đồ, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự 40,80 hoặc phá vỡ hỗ trợ 39,65 để phát hiện tiếp theo Các mục tiêu rõ ràng, mà chúng tôi đã giải thích trong báo cáo được phát hành vào buổi sáng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập