Baidu cố gắng thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Baidu đã tăng 0,08% trong phiên trước khi bù đắp một số khoản lỗ trong quá khứ và thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán từ chỉ số RSI, đồng thời bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng ngắn hạn đi lên gần đây, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ trở lại thấp hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ 110,83, với điều kiện mức hỗ trợ 118,55 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm