Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 10-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, để tiếp tục dao động quanh đường EMA50, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tiêu cực, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7330, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7135 và mở rộng đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7320

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm