Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 10-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hiện tại cho thấy một số xu hướng giảm, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và miễn là giá trên 40,00, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi hướng tới 41,75 theo sau là 43,00 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá