Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 10-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc giữ dưới mức 37,60 sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực được đề xuất vào buổi sáng và đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm chính , mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra lại 36,08, lưu ý rằng giá cần phải bước lên trên 38,10 để tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 39,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,50 và kháng cự 39,15.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng