Cập nhật giữa trưa cho Silver 10-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và giữ mức ổn định trên 26,90, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập và trên 26,40, lưu ý rằng chúng ta cần phải tích cực xung lượng để hỗ trợ đẩy giá hướng tới mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 28,40, tiếp theo là 29,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,40 và kháng cự 28,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng