Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 10-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tích cực để vi phạm 1.3000 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, trong khi giá cần phải giao dịch dưới mức đó một lần nữa để hướng tới mức 1.2705 thể hiện mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2900 và kháng cự 1.3070.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm