Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 10-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung để kiểm tra 1.1840 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu 1.1720 là trạm đầu tiên, lưu ý rằng EMA50 và stochastic hỗ trợ cho sự sụt giảm dự kiến, trong khi việc vi phạm 1.1840 thể hiện chìa khóa để quay lại xu hướng tăng chính và hướng tới các khu vực 1.2010 trong thời gian ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm