Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 09-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực mạnh bổ sung để phá vỡ mức 37,50 và thiết lập trên ngưỡng 38,00 đô la, điều này cho thấy đầu giá sẽ lấy lại xu hướng tăng chính, trên đường đạt được mức tăng bắt đầu ở mức 40,00, chờ thanh nến hàng ngày đóng ở trên 37,50 để xác nhận quay đầu tăng.