Phân tích cuối ngày cho Vàng 09-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để quay trở lại kênh tăng giá ngay bây giờ, điều này củng cố cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, trên đường hướng tới 1967.90 như một mục tiêu tích cực tiếp theo, lưu ý rằng đóng cửa nến hàng ngày trên 1942.00 cần phải xác nhận sự tiếp tục của đà tăng, trong khi việc phá vỡ nó đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá giảm trở lại.