Cập nhật giữa ngày cho Bạc 08-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tích cực của nó để bắt đầu quá trình vi phạm lên mức 18,38, điều này củng cố kỳ vọng của chúng tôi về việc tiếp tục xu hướng tăng hiệu quả trong phần còn lại của ngày và giá cần xác nhận rằng bãi biển sẽ tăng lên 18,93 trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá trên 17,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 18.10. hỗ trợ và kháng cự 18,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish