Phân tích cuối ngày cho EURUSD 09-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra lại đường hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá và vẫn nằm dưới nó cho đến bây giờ, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 1,1720, tiếp theo là 1,1540 mức, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của mức giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ dưới 1,1825.