EURJPY kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 10-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành một sự phục hồi trong xu hướng tăng giá để kiểm tra mức kháng cự 125,63, đóng cửa bên dưới nó, củng cố đề xuất giảm giá của chúng tôi trong giao dịch giai đoạn gần và trung bình, do đó, sự ổn định của mức kháng cự hiện tại và bắt đầu thu thập động lượng tiêu cực sẽ xác nhận mục tiêu Mức 124,70, để cố gắng nhấn vào hỗ trợ bổ sung tại 124,10.

trong khi vi phạm mức kháng cự sẽ xác nhận lấy lại xu hướng tăng giá, để vào các mức kênh tăng và bắt đầu nhắm mục tiêu một số các mức tích cực bắt đầu ở mức 126,30, chạm đến mức cao nhất đã đạt được trước đó là 127,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,70 đến 124,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm