GBPJPY có xu hướng tiêu cực - Phân tích - 10-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã củng cố nó bị ảnh hưởng bởi sự thống trị của xu hướng tăng chính bằng cách phục hồi lên mức tăng sau khi chạm mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở mức 136,75 để giải quyết trong các mức kênh tăng giá như xuất hiện trong hình ảnh trên.

nỗ lực ngẫu nhiên để thoát khỏi mức quá bán sẽ tăng cơ hội thu thập động lượng tích cực cần thiết, để bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực nằm ở 138.60 và 139,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,00 đến 138,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng