Giá đồng thiếu động lực tích cực - Phân tích - 10-9-2020


Economy analysis


không có tin tức nào về giá Đồng, để tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang tạm thời do sự cần thiết của nó đối với động lượng tích cực cho đến thời điểm này, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của giá trên kênh tăng giá ở mức 2.9200, củng cố sự tiếp tục của sự tích cực trong Trong giai đoạn sắp tới, việc đạt được động lực tích cực khiến chúng tôi kỳ vọng sẽ bắt đầu ghi lại các mục tiêu nằm ở mức 3.1200 và 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9700 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng