USDCHF đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã bật xuống rõ ràng sau khi đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc tại 0,9192, để kiểm tra lại mức kháng cự đã bị phá vỡ trước đó của kênh giảm giá chính, hiện chuyển thành hỗ trợ chính ở mức 0,9105, vì giá cần phải củng cố trên mức này để giữ xu hướng điều chỉnh Kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 0,9192 để mở đường hướng tới 0,9305 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá tiếp tục giảm để phá vỡ 0,9105 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,9070 hỗ trợ và Kháng cự 0,9190.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng