AUDUSD mất đà - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic mất đà tích cực để cho thấy các tín hiệu mua quá mức rõ ràng, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 0,7135 tiếp theo là 0,6964 là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn trừ khi vi phạm 0,7330 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7200 và 0,7320

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm