Giá dầu thô xây dựng đường tăng - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã đạt được mức tăng rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại ngưỡng 36,08, đẩy giá đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, khi giá di chuyển được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, kỳ vọng sẽ tăng về phía 39,15 khu vực ban đầu.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng việc phá vỡ 37,60 sẽ ngăn đà tăng đề xuất và tác động lên giá sẽ giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,50 và kháng cự 39,15.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng