Giá bạc phá vỡ ngưỡng kháng cự - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ đường kháng cự của kênh giảm giá nhỏ và mức 26,90 và nằm trên mức này, điều này ngăn chặn áp lực tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa, trên đường đạt được mức tăng bắt đầu ở mức 28,40 và mở rộng đến 29,80.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 26,90 theo sau là 26,40 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,40 và kháng cự 28,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng