Cập nhật giữa ngày cho Vàng 08-07-2020


Economy analysis


Giá p , nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng giữ trên 1760,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1780,00 và kháng cự 1815,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish