Giá vàng đang phục hồi - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Giá vàng kết thúc ngày hôm qua với sự tích cực rõ ràng là ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng chính một lần nữa, điều này khiến giá đạt được mức tăng dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển trên đường EMA50, chờ hướng đến mức 1967.90 là chính đầu tiên mục tiêu.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay và giá cần có được động lực tích cực để hỗ trợ hướng tới các mục tiêu tích cực kéo dài đến năm 2008.80 sau khi vượt qua mục tiêu đầu tiên, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 1970.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng