USDCAD kiểm tra lại - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giảm rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra lại đường viền cổ bị thủng của mô hình hai đáy xuất hiện trên biểu đồ và EMA50 gặp hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu bán quá mức rõ ràng.

< p>

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.3362, trong khi giữ trên 1.3130 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3230.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá