USDJPY nhận được tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã đạt được mức tăng nhẹ vào ngày hôm qua để di chuyển trên ngưỡng 106,00, nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu quá mua rõ ràng hiện tại, ngoài tín hiệu chồng chéo tiêu cực mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ thúc đẩy giá tiếp tục giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hợp lệ và hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 105,20.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm giá được đề xuất phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,40 và kháng cự 106,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm