GBPUSD kiểm tra hỗ trợ bị phá vỡ - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tăng trở lại sau khi cố gắng phá vỡ mức 1.2900 vào ngày hôm qua, để kiểm tra rào cản 1.3000 đã bị phá vỡ trước đó, vì chúng tôi nhận thấy rằng giá giữ ổn định dưới mức đó cho đến bây giờ, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực và bắt đầu chồng chéo tiêu cực, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới, chủ yếu chờ hướng đến mức 1.2705.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc vi phạm mức 1.3000 và giữ trên nó sẽ khiến giá cố gắng lấy lại xu hướng tăng chính và hướng tới khu vực 1.3240 ban đầu.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2900 và kháng cự 1.3070.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm