EURUSD kiểm tra lại - Phân tích - 10-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và vẫn nằm dưới nó cho đến thời điểm hiện tại, nhận thấy rằng đường EMA50 gặp ngưỡng kháng cự được hình thành tại 1.1840 để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic mất đi động lượng tích cực để tiếp cận các khu vực quá mua.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất việc tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu ban đầu là kiểm tra các khu vực 1.1720, lưu ý rằng vi phạm 1.1840 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đưa giá trở lại đường tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm