Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 09-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với sự tích cực mạnh mẽ để tấn công mức 40,00 và ổn định trên mức đó, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc giải quyết trên mức này sẽ khiến giá quay đầu tăng và ngăn áp lực tiêu cực điều chỉnh bắt đầu từ 46,51 các khu vực, trong khi phá vỡ 40,00 và giao dịch dưới mức đó một lần nữa đại diện cho chìa khóa để tiếp tục đường giảm giá mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 37,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,00 và mức kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm