Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 09-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh lên để tấn công mức 37,50 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận việc phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá để cố gắng quay trở lại đường tăng chính một lần nữa, trong khi giá cần giao dịch dưới 37,10 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 34,33.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 34,33 và kháng cự 38,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm