Cập nhật giữa trưa cho Vàng 09-09-2020


Economy analysis


Giá vàng không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động dưới 1934,86, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức 1934,86 và 1942,00, được hỗ trợ bởi ngẫu nhiên và tiêu cực của đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1901,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1900.00 và kháng cự 1945.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm