Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 08-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng giảm giá khi tiếp cận kiểm tra cơ sở hỗ trợ được hình thành trên 1.2515 và giá được hỗ trợ tích cực bởi EMA50, chờ đợi tăng trở lại để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, bị ảnh hưởng bởi đầu và vai đảo ngược 'mô hình, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.2777. đối với 1.2304 khu vực trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2480 và kháng cự 1.2660.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish