Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục các giao dịch tiêu cực của nó để di chuyển ra khỏi mức 1.3000, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu là mức 1.2705 trên cơ sở ngắn hạn, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ sự suy giảm dự kiến. sẽ vẫn có giá trị trừ khi vi phạm 1.3000 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2860 và kháng cự 1.3020.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm