Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 09-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng và tiếp tục dao động dưới 1,1785, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho ngày hôm nay, mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1,1720 và mở rộng lên 1,1540 sau khi phá vỡ mức trước đó, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 1.1825 để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1825.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm