EURJPY chuyển sang xu hướng giảm - Phân tích - 9-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc giao dịch cuối cùng của mình bằng cách đóng cửa tiêu cực dưới mức 125,40 của kênh tăng giá, cho thấy sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm, để nhận thấy rằng họ đang chịu khoản lỗ rõ ràng khi đạt tới 124,40.

việc hình thành một ngưỡng kháng cự mới do hỗ trợ bị phá vỡ và cung cấp động lượng tiêu cực bởi các chỉ báo chính khiến chúng tôi tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực, đạt tới 124,10 và 123,40 trong giai đoạn gần và trung bình.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,40 đến 124,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm