GBPJPY kiểm tra sự hỗ trợ chính - Phân tích - 9-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã chịu lỗ lớn khi đạt mức 137,05, đối mặt với hỗ trợ của kênh tăng giá chính, đi kèm với mức dao động trung bình động 55 gần nó.

kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sức mạnh của mức hỗ trợ hiện tại và sự ổn định của nó khiến chúng ta kỳ vọng hình thành giao dịch tăng giá, có thể đẩy nó lên mức 138,60 và 139,80, trong khi việc tiếp tục chịu áp lực tiêu cực và chạm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại, do đó, điều đó sẽ xác nhận việc chuyển sang mức tiêu cực theo dõi và điều đó buộc nó phải chịu một số khoản lỗ có thể bắt đầu ở mức 135,90 và 134,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,00 đến 138,55

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng