Bạch kim di chuyển chậm - Phân tích - 9-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim vẫn nằm trong xu hướng đi ngang tạm thời do dao động lặp lại gần đường trung bình động 55, tạo thành hỗ trợ thêm bởi sự ổn định ở mức 870,00, việc tiếp tục các nỗ lực tăng giá đòi hỏi phải thu thập động lượng tích cực mới, để tăng cơ hội vượt qua ngưỡng ở mức 980,00, để bắt đầu ghi lại các mục tiêu bổ sung có thể bắt đầu ở 1040,00 và 1105,00.

bất kỳ nỗ lực nào để giảm xuống dưới mức trung bình động 55 và giữ dưới mức đó, vì vậy điều đó sẽ xác nhận việc trì hoãn nỗ lực tăng giá, để bắt đầu hình thành giao dịch điều chỉnh giảm giá, dự kiến ​​sẽ chịu lỗ tạm thời bằng cách đạt 815,00 chạm đến hỗ trợ quan trọng tại 740,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng