Giá đồng ổn định với xu hướng đi ngang tạm thời - Phân tích - 9-9-2020


Economy analysis


Giá đồng đã không biến động cho đến sáng nay bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn của các chỉ số chính, để nhận thấy việc tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang do dao động gần 3,0000, để giữ sự ổn định trong các mức kênh tăng giá.

nhắc bạn rằng thu thập thêm động lực tích cực là rất quan trọng để xác nhận sự ổn định của nó trên mức hỗ trợ chính tại 2.9000, tạo cơ hội để tiếp tục cuộc tấn công tăng giá và bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực bắt đầu ở 3.1200 và 3.000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9700 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng