AUDUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá một cách rõ ràng và nằm dưới nó, điều này khiến giá bắt đầu điều chỉnh giảm đối với mức tăng bắt đầu từ khu vực 0,5509, trên đường hướng tới 0,6964 như một mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7320 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7140 và 0,7280

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm