Giá dầu thô đạt kế hoạch đề ra - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của giá dầu thô bị giới hạn trong mô hình cờ hiệu giảm giá sau khi thành công để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 36,08, điều này cho thấy giá đầu tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 36,35 sẽ kích hoạt tác động tiêu cực của điều đã đề cập và đẩy giá phá vỡ 36,08 để mở đường hướng tới mục tiêu tiêu cực tiếp theo là 34,33.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​nhiều mức giảm hơn trong ngày và ngắn hạn cơ sở, cân nhắc rằng việc vi phạm 37,50 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực hiện tại và khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 34,33 và mức kháng cự 37,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm