Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 08-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực nhẹ trong nỗ lực tránh xa mức hỗ trợ chính 1.1270, được thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, chờ tăng thêm trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi nằm ở 1.1420, lưu ý rằng vi phạm 1.1340 sẽ giảm bớt nhiệm vụ đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi giữ mức trên 1.1270 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1200 hỗ trợ và kháng 1.1380.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish