Cập nhật giữa ngày cho Bạc 01-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tích cực để đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 18,38, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, điều này củng cố cơ hội vi phạm mức này để mở đường hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi vào 18.93.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 17,80 và giữ dưới mức đó.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,00 và kháng cự 18,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish