Giá bạc giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua và cố gắng phá vỡ rào cản 26,00, nhưng nó đã quay trở lại vi phạm mức 26,90, vì nó giữ ổn định dưới mức cho đến bây giờ, điều này giữ cho áp lực tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, chờ tiếp tục các giao dịch tiêu cực chủ yếu nhắm mục tiêu kiểm tra 25,06.

EMA50 và stochastic hỗ trợ mức giảm dự kiến, sẽ vẫn có giá trị trừ khi vi phạm mức 26,90 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 27,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm