Giá vàng tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc tại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ, để phục hồi theo xu hướng giảm từ đó, trên đường cung cấp các giao dịch tiêu cực mới dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, hướng tới kiểm tra tiềm năng lên 1901,80 chủ yếu.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, bên cạnh tín hiệu chồng chéo tiêu cực xuất hiện thông qua ngẫu nhiên, cần xem xét rằng việc vi phạm mức 1934,86, theo sau là mức 1942,00 sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và dẫn giá trở lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 1900.00 đến 1945.00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm