USDCAD đạt được mức tăng mạnh mẽ - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tăng mạnh lên để phá vỡ các đường kháng cự của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và giải quyết trên ngưỡng 1.3200, khi nó hoàn thành việc hình thành mô hình đáy đôi mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, dẫn đến giá quay đầu tăng, trên đường đạt được các mục tiêu tích cực hơn mà chúng tôi kỳ vọng đạt được là 1,3362.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên tới, lưu ý rằng mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1.3130 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3160 ​​và kháng cự 1.3320.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng