USDJPY tiếp tục đà giảm - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để di chuyển khỏi mức 106,44, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu 105,20 là trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn hợp lệ và được hỗ trợ tích cực bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 106,44.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,00 và kháng cự 106,44

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm