GBPUSD vượt mục tiêu - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3000 và phá vỡ nó để nằm dưới ngưỡng đó, mở ra con đường mở rộng làn sóng giảm giá trong ngày và ngắn hạn, trên đường đến mức 1.2705 đại diện cho trạm điều chỉnh tiếp theo của chúng tôi .

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong giai đoạn sắp tới, có tính đến việc vi phạm 1.3000 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực hiện tại và khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và lấy lại xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2860 và kháng cự 1.3020.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm