EURUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 09-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã phá vỡ mức 1,1785 và đóng nến hàng ngày bên dưới mức đó, để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, xác nhận sự bắt đầu điều chỉnh giảm cho sóng tăng bắt đầu từ 1,0775 đến 1,2011, lưu ý rằng mục tiêu điều chỉnh đầu tiên nằm ở 1.1720, việc phá vỡ nó thể hiện chìa khóa để hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo đạt 1.1540.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để vượt qua mức 1.1825 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1825.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm