Nike cố gắng thu hút động lực tích cực - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nike đã giảm 0,40% trong phiên trước trong khi thu thập động lực giúp nó tăng trở lại, trong bối cảnh các tín hiệu tiêu cực từ RSI, với sự thống trị của xu hướng tăng chính trong trung và ngắn hạn, với sự hỗ trợ tích cực từ ngưỡng 50- ngày SMA.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 117,83, cung cấp hỗ trợ 105,58.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng