Morgan Stanley thu thập động lực tích cực - Phân tích - 08-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Morgan Stanley đã giảm 0,08% trong phiên trước khi có tín hiệu tiêu cực từ chỉ số RSI, đồng thời dựa vào sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng trung hạn, với sự hỗ trợ tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 57,56, miễn là nó ổn định trên 52,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng