EURJPY cho thấy sự suy giảm tạm thời - Phân tích - 8-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY mất đà tích cực sau khi stochastic giảm xuống mức 20, để hình thành sự phục hồi giảm giá điều chỉnh tạm thời bằng cách giải quyết gần 121,20, trong khi mức giảm gần đây sẽ không ảnh hưởng đến đường tăng chính, tùy thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ của kênh tăng tại 120,90.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của mình và chờ đợi để thu thập động lực tích cực một lần nữa để quản lý để hình thành các giao dịch tăng giá mới để nhắm mục tiêu 121,80 theo mức 122,60 giai đoạn trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121.00 đến 122.50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish